Kewatec Aluboat

Sjöräddningssällskapet köper 10 nya sjöräddningsbåtar av Kewatec AluBoat

24.3.2018

Finlands Sjöräddningssällskap har  23.3. beslutat att inhandla tio nya sjöräddningsbåtar av Kewatec AluBoat i Karleby.

Båtarna kommer att byggas i aluminium och de är ca. 9 meter långa, 2,8 meter breda och med ett djupgående under en meter, beroende på vilken propulsionslösning som används. Båtarna kan utrustas med vattenjetaggregat eller utombordare. Toppfarten blir minst 42 knop med utombordsmotorer och minst 37 knop med dieseljet-propulsion.

– Båtar i denna storleksklass är i framtiden vårt viktigaste arbetsredskap bland alla våra båtar, säger Sjöräddningssällskapets tekniske chef Lasse Kämäräinen. – Båten har all nödvändig utrustning, men man strävar ändå till att göra den möjligast enkel och lätt, så att ibruktagning, underhåll och manskapsskolning går smärtfritt.

På de mitthyttade båtarna placeras en öppningsbar bogport, sjöräddningsutrustning som också innehåller en lätt brandsläcknings- och länsningsutrustning, samt förstahjälp utrustning. Styrhytten utrustas med modern navigations- och kommunikationsutrustning.

– Båtarnas elsystem består av ett EmpirBus-system som möjliggör moderna styr- och övervakningsfunktioner samt en flexibel livscykel i ändringssituationer, berättar Lasse Kämäräinen.

Båtarna tillverkas under åren 2018-2022 och seriens första båt placeras på våren 2019 i Helsingfors. Dessutom innehåller upphandlingen en option på tilläggsbeställning av åtminstone fyra likadana båtar.

Suomen Meripelastusseura ry on 56 meri- ja järvipelastusyhdistyksen keskusjärjestö,jonka tärkeimpiä tehtäviä on hankkia ja varustaa pelastusalukset jäsenyhdistysten vapaaehtoismiehistöjen käyttöön. De frivilliga enheternas räddningsberedskap dygnet runt under isfri tid binder över 730 årsverken årligen.Vapaaehtoiset meripelastajat suorittavat vuosittain vesillämme yhteensä noin 1 500 eriasteista pelastus- ja avunantotehtävää, joissa apua saa yli 3 000 ihmistä.

Finlands Sjöräddningssällskap är 56 sjöräddningsföreningars centralorganisation, vars viktigaste uppgift är att införskaffa och utrusta sjöräddningsfarkoster åt medlemsföreningarnas frivilliga besättningar. De frivilliga sjöräddarna utför årligen omkring 1500 räddnings- eller biståndsuppgifter, varmed över 3000 personer blir hjälpta.

Oy Kewatec AluBoat Ab har specialiserat sig på byggnation av yrkesbåtar i aluminium, och är en av marknadsledarna i Norden. Varvet har under tiotals år levererat ett hundratal myndighetsbåtar till bl.a. försvarsmakten, räddningsverk, lotsningsverk och polisen. Företaget är beläget i Karleby och sysselsätter drygt 50 personer.

Tilläggsuppgifter:

Sjöräddningssällskapets tekniska chef Lasse Kämäräinen, tel. 040 503 1110.

Kewatec AluBoats verkställande direktör Jens Ahlskog, tel. 0207 789 122.

 


Copyright: Finlands Sjöräddningssällskap