Kewatec Aluboat

LEDIGA PLATSER

11.7.2017

SVETSARE

Till dina uppgifter hör tillverkning av aluminiumbåtar och -delar. Vi förutsätter erfarenhet av mig-svetsning och metallarbete samt förmåga att arbeta i team.

 

PROJEKTLEDARE

Till dina uppgifter hör att leda och koordinera båtbyggnadsprojekt internt samt sköta kundkontakten. Vi förutsätter goda språkkunskaper på finska, svenska och engelska, lämplig utbildning samt god samarbetsförmåga.

 

YNGRE PLANERARE

Till dina uppgifter hör båtplanering i 3D-miljö samt framtagning av arbetsritningar och komponentlistor. Vi förutsätter teknisk skolning eller erfarenhet av motsvarande uppgifter samt god förmåga att arbeta i team.

 

TILL VERKSAMHETEN I KINA: TEKNISK EXPERT

Du arbetar på plats i Kina och fungerar som tekniskt stöd samt som länk mellan den kinesiska och finska organisationen.

 

PÅ TORSDAGEN DEN 13.7.2017 kl. 17 ordnar vi ett infotillfälle i våra utrymmen på Storgrundsvägen 1 i Karleby. Vid tillfället får du mer information om de lediga tjänsterna, om oss som arbetsgivare och dessutom en rundvandring i produktionen.

 

Sänd din fritt formulerade ansökan och CV till adressen rekry@kewatec.fi senast den 30.7.2017