Kewatec Aluboat

Kalle Wargh fick förtjänstmedalj i guld

6.12.2017

Vår grundare Karl Erik ”Kalle” Wargh har erhållit ett välförtjänt utmärkande för sitt arbete för nejdens näringsliv. På vårt lands 100-årsdag överräckte Karleby stad honom stadens förtjänstmärke i guld.

Kalle är en av det nuvarande Rolls-Royce Karleby-enhetens grundare, samt Kewatec AluBoats grundare och största ägare. Han verkar idag som bolagets styrelseordförande.

Kalle axlade ett långt företagaransvar redan som 26-åring, när hans arbetsgivare plötsligt gick i konkurs. Tillsammans med Charles Lindholm och Roy Wargh grundade han Aluminavarvet i december 1978. Företagarna satsade på att utveckla och tillverka hållfasta yrkesbåtar i aluminium – ett relativt okänt material på den tiden. Kreativiteten var stor, och vid sidan av båttillverkningen utvecklade företaget vattenjetaggregat, som efter en mindre lyckad början så småningom blev till storsäljare och företagets huvudprodukt. Idogheten hos ledningen och personalen ger sig starkt i uttryck när företagets faciliteter totalförstördes i en förödande brand på 1991, inom någon vecka lyckades man få igång produktionen igen.

Aluminavarvet, som sedermera benämndes FF-Jet, hade utvecklades stadigt, och blev intressant också för andra tillverkare. Kamewa köpte upp företaget hösten 1994 och Rolls-Royce köpte aktierna år 1999.

Den kreativa entreprenören Kalle Wargh beslöt 1998 att återigen börja från början som privatföretagare, genom att grunda metallföretaget Kewatec. Efter några år med fordonsprodukter lockades han in på den maritima branschen igen, och startade tillverkning av aluminiumskrov och -båtar. Företaget utvecklades kraftigt och idag är Kewatec AluBoat ett av nordens ledande tillverkare av yrkesbåtar i aluminium. Företaget har fortsättningsvis sitt huvudsäte i Karleby, och sysselsätter ett femtiotal anställda. För tillfället har Kewatec en stark tilväxt, orderboken är starkare än någonsin och framtidsutsikterna är mycket positiva. Dessutom är företaget en delägare i ett betydande båtvarv i Kina, där liknande yrkesbåtar i aluminium tillverkas för marknaden i den världsdelen.

Kalle Wargh har som företagsledare en förmåga att bygga upp ett arbetsklimat som präglas av vänlighet, ansvarsfullhet och ärlighet. Han är en verklig tillgång när det gäller gräns- och partineutralt nätverksbyggande, både när det gäller lokal eller regional politik som när det handlar om affärskontakter nationellt eller internationellt.

Vi gratulerar Kalle till den gyllene förtjänstmedaljen!