Kewatec Aluboat

Investerare

HÖGRE VÄRDE FÖR AKTIONÄRER

Förmågan att generera högre värde för Kewatec AluBoats aktionärer baserar sig på företagets starka position inom dess huvudsakliga företagsområde – planering och produktion av aluminiumbåtar för yrkesmässigt bruk.

 

AKTIER

Kewatec AluBoats aktiebrev är digitaliserade, och aktieregistret upprätthålls av Euroclear Finland som är Finlands nationella värdehandelscentral.

Handeln med aktierna görs enklast genom Privanet Securities handelsplattform: https://privanet.fi/investing

 

Företagets största ägare (daterad 29.12.2017)

POS NAMN ANTAL AKTIER %
1 WARGH ERNST KARL ERIK 257898 23,83
2 AB TALLQVIST OY 234707 21,69
3 FINLANDIA FINANCE OY 30626 2,83
4 SOINITILAT OY 20000 1,85
5 PRIVANET GROUP OYJ 18000 1,66
6 VIITALA TIMO 15400 1,42
7 GRANBERG KARL-OLOF 12728 1,18
8 EHRNROOTH MARTTI 11250 1,04
9 NYMAN ANSSI 10500 0,97
10 AIRFIL OY 10000 0,92

Antal aktionärer (29.12.2017): 318

 

AKTIENS PRIS