Kewatec Aluboat

Finnpilot köper nya lotsbåtar från Kewatec AluBoat

16.11.2016

Finnpilot Pilotage Oy och Kewatec AluBoat Ab undertecknade på tisdagen den 15.11.2016 ett avtal gällande anskaffningen av en snabb lotsbåt av aluminium. Båten kommer att bli färdig senast i augusti 2017.

Lotsbåtarna används för transport av lotsar mellan fartygen och hamnarna under isfria förhållanden, dygnet runt och i alla väderleksförhållanden. Finnpilot har för tillfället i användning 28 snabba lotsbåtar och 33 lotskuttrar som används under vinterförhållanden samt i Bottenviken hydrokoptrar som kan köras på isen.

Användningsmiljön, -mängden och -ändamålet kräver synnerligen hög tillförlitlighet och funktionsduglighet av båtarna, eftersom lotsplatserna i regel ligger på öppet hav. Fartyget och lotsbåten är i rörelse då lotsen klättrar längs lotslejdarna till eller ifrån fartyget. Båtarna har planerats för 3 000 drifttimmar per år.

Totallängden på den nya båten är 16,2 meter, bredden 5,1 meter och djupgående 1,3 meter. Båten kommer att väga cirka 18,5 ton. Huvudmotorerna levereras av Scania och har 500 hästkrafter var.

Beställningen är en del av Finnpilots EU-konkurrensutsättning. Under de tre följande åren har Finnpilot en option på att skaffa fyra nya snabba båtar från Kewatec AluBoat. Det totala anskaffningsvärdet för båtarna är ca 4,2 milj. euro.

pilot1620_ga